In English

Managing Change through Participation The process of developing Shared Construction Guidelines in 26 public organisation

Eveline Ottosson ; NÍNA BALDURSDÓTTIR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:48, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: change management, organisational change, participation, shared processesPublikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161033

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek