In English

Spridning av kylvatten från Oskarshamns kärnkraftverk - En fältstudie

Sture Lindahl ; Åke Nilsson ; Allan Nordström ; Kjell Nygren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1972.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161027

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek