In English

VNÄT - Datorprogram för beräkning av flöden och tryck i vattenledningsnät Del 1: Beskrivning Del 2: Manual

Anders Bäckström ; Massis Hatemian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1985.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161023

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek