In English

Manual för DIFRAC - Ett datorprogram för analys av vattenvågors diffraktion kring en halvoändlig vågbrytare

Ola Jovall ; Bjarne Dvärsäter
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1988.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161022

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek