In English

Dynamisk beräkning av en jack-up plattform - Beräkning av laster, randvillkor, egenfrekvens och slutligen dess respons

Anders Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1986.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161021

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek