In English

Tryckslag - Ett datorprogram för tryckslagsberäkningar

Britt-Marie Dahlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1988.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161020

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek