In English

IMPACT OF 4D MODELING ON CONSTRUCTION PLANNING PROCESS

Moiz Tarar ; Dung Thi Puong Dang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:27, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: 4D modeling, 4D planning, 4D BIM, construction planning, planning methodsPublikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161015

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek