In English

Partners, right? The Role of Project Management Consultants in Partnering Projects

Thomas Odams ; Davis Barbars
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Design på Chalmers, ISSN 1653-6886, 2012. ; Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:38, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Partnering; Client–contractor relations; Project management consultants; Roles in construction partneringPublikationen registrerades 2012-08-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161014

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek