In English

Kinetikmodellering av NO-oxidation i en åldrad dieseloxidationskatalysator

David Dreven ; Ida Friberg ; Rasmus Jonsson ; Maria Siiskonen ; Fredrik Walterson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 27 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-03.

CPL ID: 161013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek