In English

Modellstudier - Jämförande studier av datorberäkningar och verkligt strömningsfall

Johan Jansson ; Håkan Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1989.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160997

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek