In English

Ökning av en luftbubbelridås ytvattenhastighet med hjälp av skärmar

Katarina Grauers
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1989.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160994

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek