In English

Borensbergs kraftstation - En modellstudie av strömningsförhållanden

Lars-Olof Frykenberger ; Lars Nikell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1988.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160991

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek