In English

Semisubmersibles på grunt vatten

Magnus Bergendal ; Joakim Stare
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1984.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek