In English

Manual för REFRAC - Ett datorprogram för analys av vattenvågors refraktion

Magnus Bernander ; Peter Billton
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1984.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160989

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek