In English

Flytande vågbrytarkraftverk - Ett examensarbete i två delar

Martin Kavén ; Lena-Karin Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1987.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160988

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek