In English

Beräkning av vågkrafter på en gravitationsplattform

Torbjörn Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1985.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160984

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek