In English

Ice Forces on Cylindrical and Conical Columns

Stefan Karlsson ; Peter Strindö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1985.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160983

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek