In English

Jämförelse mellan DAGVL-DIFF, EXTRAN och S11S vid simulering av ledningssystem

Stefan Isaksson ; Peter Toremark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1985.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160982

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek