In English

Interna vågor i Havstensfjord och ström- temperatur- och salthaltsmätningar i Sunninge sund

Hans-Jörgen Brisshäll ; Jan Martinsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1972.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160980

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek