In English

Preliminary designs for an irrigation project at lower Rombo-Tanzania

A.B. Ngowi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1986.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160977

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek