In English

Strömning hos vågor runt en vertikal cylinder - En experimentell och teoretisk studie

Anders Nilsson ; Kenneth Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1985.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek