In English

Syntes och karaktärisering av modifierad nanokristallin cellulosa

Anna Lindecrantz ; Kajsa Lundberg ; Alexandra Peric ; Elin Pernevik ; Anna Stenberg ; Hanna Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 25 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-02.

CPL ID: 160938

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek