In English

Spektroskopisk karaktärisering av färgämnen som kan detektera patogena proteinaggregat

Anna Wenger ; Baharan Alidoosti ; Emelie Lindahl Wesén ; Evelina le Comte ; Axelia Hansson ; Hanna Grauers Wiktorin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 28 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-01.

CPL ID: 160874

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek