In English

Modelling of Hemicellulose Degradation during Softwood Kraft Pulping

Jonas Wetterling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 68 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-31. Den ändrades senast 2014-11-10

CPL ID: 160835

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek