In English

Sticky Deposits in Tissue Manufacturing Process

Sofia Lindberg ; Svetlana Kirilova
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 31 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160833

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek