In English

Study of the phosphorous separation in the AKD plant Eka Chemicals in Trollhättan

Zeinab Abdallah
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 28 s.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-07-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160832

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek