In English

Undervattensvågbrytare - En modellstudie

Erik Cardell ; Johan Ekberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000. Examensarbete - Vatten, miljö, transport, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-3364381-9, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160688

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek