In English

Analysis of reinforced concrete slabs strengthened with textile reinforcement, Non-linear Finite Element Analysis

Dragos Petre ; Iwona Zapalowicz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:87, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Non-linear finite element analysis, textile reinforced concrete, slabs, interface elements, bond-slip behaviourPublikationen registrerades 2012-07-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160483

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek