In English

Structural Element Approaches for Soil-Structure Interaction

Aron Caselunghe ; Jonas Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:62, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Winkler, elastic foundation, shear layer, multi-parameter model, MK-R, soil-structure interaction, static analysis, ground slab, subgrade, superstructurePublikationen registrerades 2012-07-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160481

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek