In English

Förslag till effektivare plocklager på Brandon AB

Proposals for improved order picking efficiency at Brandon AB

Mattias Eklund ; Peter Novakovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-07-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160479

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek