In English

How to Improve a Production Flow within the Medical Device Sector Using Lean Methods - A case study at Astra Tech

Anna Bergdahl ; Gustav Blank
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:071, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160475

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek