In English

Composites failure modeling and optimization of a spring orthosis

Linn Svärd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160323

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek