In English

Analysis and modeling of properties of Compacted Graphite Iron on a microstructural level

Peter Hellström ; Kim Olander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160317

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek