In English

Beräkning av ASME-flänsar enligt EN-standard

Calculation on ASME flanges by using the EN standard

Andreas Olausson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-07-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160314

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek