In English

Impact of Digitalization on Logistics Industry - Empirical Study Deutsche Post DHL

Kateryna Kulakova
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2012:051, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160267

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek