In English

Licensing evaluation model - Is it possible to create a model for evaluation of licensing situations?

Johan Nilsson ; ERIK OSKARSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2012:053, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: license, licensing, patent, model, decision theory, AHP, situation, contextPublikationen registrerades 2012-07-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160266

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek