In English

Innovation, High-Tech Companies, and Faster Horses - Methods for Capturing and Integrating Customer Values and How They Are Used in Practice

Lois Dierks ; Emma Folkestad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2012:055, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160264

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek