In English

Tjänster inom ett livsmedelslogistikcenter – En studie på fyra livsmedelsproducenter

Atosa Shafiee ; Maria Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-07-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160260

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek