In English

A study of patent portfolio benchmark methodologies - An analysis of the situation in the telecom industry

Sebastian Borregaard ; Alexander Rydfjord
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2012:054, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160248

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek