In English

Integrated analysis of gene expression and methylation data in human cancer.

Patrik Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160190

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek