In English

Prediction of coast-down test results - A statistical study of environmental influences

Peter Norrby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160184

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek