In English

Detecting traumatic intracranial bleedings in a brain phantom using microwave technology

Malik Ahzaz Ahmad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX042/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160183

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek