In English

Inverse-Gaussian distribution: A new shadowing model and its application to communication systems

Vetriselvam Gopal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX021/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]