In English

Impact of wheat sourdough on in vitro starch hydrolysis im wheat tortilla bread

Elin Hidebring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 27 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sourdough; tortilla bread; lactic acid; in vitro; starch hydrolysis; DNS methodPublikationen registrerades 2012-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160127

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek