In English

Modelling and experiments of an electromagnetic measurement system for fluidised beds

Johan Nohlert
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX044/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-05. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 160111

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek