In English

Estimation of vehicle mass using an extended Kalman filter

Björn Lundin ; Andreas Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX037/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160109

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek