In English

A survey of information geometry in iterative receiver design, and its application to cooperative positioning

Dapeng Liu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX055/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]