In English

Uncertainty models for reverberation chambers

Erik Engvall
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX057/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160098

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek