In English

Reflections from Glossy Surfaces in Car Interior

Akin Bacioglu ; Bastian Sandoval Arriaza
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-07-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160076

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek