In English

Analysis of acrylic acid, phosphoric acid and 2-ethylhexylamine in surfactant with capillary electrophoresis

Napaporn Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-07-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 160026

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek